Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଫୁଲ  ପ୍ରଜାପତିର ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ....
ଫୁଲ ପ୍ରଜାପତିର ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ....
★★★★★

© Aditya Prasad Mishra

Others

1 Minutes   6.5K    6


Content Ranking

ପ୍ରଜାପତି  ଉଡିଆସି

                         କହେ ଫୁଲ ପାଖେ,

ତୁମେ ମୋରୋ ରାଜ ରାଣୀ

                         କୁହ    କଥା   ପଦେ ।

ହସି    ହସି     କହୁଥାଏ

                         ସେହି   ରାଜ   ରାଣୀ,

ସୁଗ୍ଂଧରେ     ଭରିଦେବି

                          ହେବି      ପୁଜାରିଣି ।

ପ୍ରଜାପତି    କଥାଦେଲା

                         ହେବ   ସେ   ତାହାର,

ହସି  କହେ ଫୁଲ ରାଣୀ

                         ନୁହେ   ମୁ    ତୁମର  ।

gita moro mita

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..