Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଉଦାର ଚରିତାନାମ୍
ଉଦାର ଚରିତାନାମ୍
★★★★★

© Arun Kumar Mitra

Inspirational

1 Minutes   13.4K    4


Content Ranking

ପାଚେରୀର ଗାତ୍ରେ ଏକ ନାମ ଗୋତ୍ର ହୀନ

ଫୁଟିଅଛି ଫୁଲଟିଏ ଅତିଶୟ ଦୀନ

ବଗିଚାରେ କେହି ତାକୁ କେବେ ପଚାରେ ନାହିଁ

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ କହେ ତାକୁ ଭଲ ଅଛ ଭାଇ।

ମୂଳ ବଙ୍ଗଳା ରଚନା - ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଠାକୁର

ଅନୁବାଦ - ଅରୁଣ କୁମାର ମିତ୍ର

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଫୁଲ ପାଚେରୀ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..