Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ନିକାଂଚନ
ନିକାଂଚନ
★★★★★

© Ajaya Mahala

Thriller

1 Minutes   1.2K    6


Content Ranking

ନିକାଂଚନ ଆଜି ହୃଦ ଉପବନ

ନିକାଂଚନ ଦିପହର

ପ୍ରେମର ପଳାଶ ଝଡାଇ ଚାଲିଛି

ପ୍ରେମ ଫୁଲ ଅସୁମାର

ଏ ପ୍ରେମ ସାଗର ସୁନ୍ଦର ଗଭୀର

ଖେଳୁଛି ମୃଦୁ ଜୁଆର

ଅଗଣିତ ଢେଉ ପ୍ରେମ ମନ୍ତ୍ରଗାନ

କରୁଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର….

ଉପବନ ପଳାଶ ପ୍ରେମର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..