Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୮୫
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୮୫
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   12.6K    1


Content Ranking

 

ଜୀବନ କେବେ ଅତି ଲୋଭନୀୟ
କେବେପୁଣି ଅବାଞ୍ଛିତ
ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସାରେ ଉଜ୍ଜଳମୟ
କେବେପୁଣି ସେ ଲାଞ୍ଛିତ ॥୦॥

ଜୀବନର ଭାବ ଜୀବନ ଅଭାବ
ସବୁତ ଅନୁଭବ
ଜୀବନରେ ସୁଖ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ
ରହିଛି ରହିଥିବ
ଜୀବନ କେବେ ଅତି ଆପଣାର
କେବେପୁଣି ସେ ବଞ୍ଚିତ ॥୧॥

ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଜୀବନ ଅସତ୍ୟ
ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇପାଖ
ଜୀବନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
ଦୁଇଟି ରୂପରେଖ
ଜୀବନ କେବେ ପାଏ ଅନାଦର
କେବେପୁଣି ସେ ଇଚ୍ଛିତ ॥୨॥

ଜୀବନ ଓଡିଆ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..