Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଶେଷ ଏଣୁତେଣୁ୨୦୧୭
ଶେଷ ଏଣୁତେଣୁ୨୦୧୭
★★★★★

© Neelima Nivedita Behera

Inspirational

1 Minutes   6.5K    6


Content Ranking

ନିୟମ କୁହେ : ଛୋଟ ସର୍ବଦା ବିରାଟ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ

ପୃଥିବୀ ---> ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ

ନଦୀ ---> ସାଗର ଆଡ଼କୁ

ଗରୀବ ---> ଧନୀ ଆଡ଼କୁ

ଦୁଃଖୀ ---> ଖୁସି ରହୁଥିବା ମଣିଷ ଆଡ଼କୁ

ମୁଁ 'ଟା ତେବେ କ'ଣ ନିୟମ ବିପକ୍ଷରେ ???

ଭଲ ରୂପେ ଜାଣେ, "ଜହ୍ନ" ଗଗନର...

ଉଇଁବ ସଞ୍ଜ ହେଲେ

ଛୁଇଁବ ସେ ମନ ସିନା ହେଲେ ହେବନାହିଁ ମୋର;

ତାକୁ ଦେଖି ହସେ ସତ

ଦେଖି ନପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ମନ ମୋ ହୁଏ ଭାରି କାତର...।

କ'ଣ ଏଠି ପୁରୁଣା ହୁଏ ? ନୂଆ ଏଠି କିଏ ?

ନିୟମ ବି ଫିକା ଫି#!


େମପ୍ରକା

ପୃଥିବୀ ସଞ୍ଜ ଗରୀବ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..