Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଦେଖ ! ମୋତେ
ଦେଖ ! ମୋତେ
★★★★★

© Bhakta Malla

Others

1 Minutes   7.0K    11


Content Ranking

ଦେଖ ! ମୋତେ

ମାତ୍ର ଥରୁଟିଏ ଦେଖ

" ମୁଁ " ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବା

ଛାଇ ଟିଏ, ଏକାନ୍ତ ନିଜର,

ତୁମ ପାଇଁ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା

ବହଳ ଅନ୍ଧାର ।

ତୁମେ ତ ' ଭିଜୁଛ ସେଠି

ଆଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣାଳି ବର୍ଷାରେ

ବିତଉଛ ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ

ସୁଖର ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ।

ଥରେ ମାତ୍ର ଚାହଁ !

ତୁମ ପାଇଁ " ମୁଁ " ଏକ

ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା

ନୂଆ ଏକ ସଂଭାବନା ସ୍ବର ।

ଦେଖ ! ମୋତେ ,

ମାତ୍ର ଥରୁଟିଏ ଦେଖ !

" ମୁଁ " ଠିକ୍ ତୁମ ଆଲୋକ ର ଆର ପାଖ

ତୁମେ ଦେଖୁ ନ ଥିବା -

ନିରନ୍ଧ୍ର ଅନ୍ଧାର

ଓ ଶୁଣି ନ ଥିବା

ନିଃଶବ୍ଦ ଓଁ କାର ।

ମୁଁ ତୁମ " ସୁଖ " ନୁହେଁ

" ଖୁସି " ଏକ ଅନନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତିର ।

ଦେଖ ! ଦେଖ !

ତୁମ ଆଲୋକିତ ଦିଗ

କେଡେ ସାନ ଦିଶେ

ବ୍ୟାପ୍ତି ମୋର ସୀମାହୀନ

ମହାଶୂନ୍ୟେ ମିଶେ ।

ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ

ଭକ୍ତ ଚରଣ ମଲ୍ଲ

13th Sept 2017.

ଛାଇ ଏକାନ୍ତ ଆଲୋକ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..