Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ତୁମରି ପ୍ରେୟସୀ ହେଲି
ତୁମରି ପ୍ରେୟସୀ ହେଲି
★★★★★

© Diptimayee Biswal

Romance

1 Minutes   7.0K    5


Content Ranking

କେବେ ତ କହିନି ଭଲପାଇ ନାହଁ,ବୁଝିନାହଁ ମୋତେ ବୋଲି ।

ଅଭିମାନେ କେବେ କହିଥିବି କିଛି ଯଦିବା ହୃଦୟ ଖୋଲି,

ତୁମରି ପ୍ରେୟସୀ ବୋଲି ।

ଛାଡିଯିବ ନାହିଁ ଅଧାବାଟେ ହାତ ,କରିଯିବ ନାହିଁ ଏକା ।

ଏ ସଂସାର ପଥ ଅତି ହିଁ ପିଚ୍ଛିଳ,ତୁମଠି ଭରସା କଲି ।

ତୁମରି ପ୍ରେୟସୀ ହେଲି ।

ପୀରତି କରିବା ଶିଖିନାହିଁ ସଖା,ବୁଝିନି ପୀରତି ପାଠ ।

ତୁମକୁ ମୋର କହିପାରୁ ନାହିଁ, ନିଜେ ହିଁ ତୁମର ହେଲି ।

ତୁମରି ପ୍ରେୟସୀ ବୋଲି ।

ସୁଖ ବି ତୁମର ଦୁଃଖ ବି ତୁମର, ନ ବୁଝି ମୁଁ ମରୁଥାଏ ।

ସପନ ତରୀରେ ଭାସି ବୁଲୁଥାଏ, ପାରି କରିଦେବ ବୋଲି ।

ତୁମରି ପ୍ରେୟସୀ ହେଲି ।

ଭରସା ପିଚ୍ଛିଳ ସଂସାର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..