Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମୋହଭଙ୍ଗ
ମୋହଭଙ୍ଗ
★★★★★

© Puspita Dash

Others Tragedy

1 Minutes   13.8K    5


Content Ranking

ମୋହଭଂଗ

 

ଏକ ସମୟରେ

ଜୀବନରେ ସ୍ୱପ୍ନମାନେ

ବୁଲ୍ବୁଲ୍ ସାଜନ୍ତି,

ଫୁଲରୁ ଫୁଲ ଉଡ଼ିବୁଲନ୍ତି

ପ୍ରଜାପତି, ମହୁମାଛି

ସ୍ୱପ୍ନସବୁ ସୁନ୍ଦର କମନୀୟ

ଚୁଲ୍ବୁଲି କିଶୋରୀ ହୁଅନ୍ତି

 

ପୁଣି ଏକ ସମୟ

ନିର୍ମମ, ନିଷ୍ଠୁର

କଠୋର ବାସ୍ତବତା

ହାରିଯାଇଥିବା ଖେଳାଳି

ହାହାକାରରେ ଭରିଉଠେ ଜୀବନ

ଉଦ୍ୟାନରେ ଫୁଲମାନେ

ଝାଉଁଳି ପଡ଼ନ୍ତି

ସାରାଦିନ ବୁଲିବୁଲି

 

ଭିକ୍ଷାନପାଇଥିବା ମଣିଷଟେ ପରି

ଦୀନହୀନ ଦିଶେ ରୂପ

 

ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରାଜ୍ୟରେ

ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ମଣିଷଟି

ହଠାତ୍ ଦାର୍ଶନିକ

ପାଲଟି ଯାଏ;

ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଖୋଜିବାକୁ

ବ୍ୟାକୁଳହୁଏ,

ନିଜକୁ ନିରେଖି ଦେଖେ...

ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯାଏ...

ଗୋଲାପ, ନୀଳକଇଁ, କୃଷ୍ଣଚୂଡା

କାଗଜଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାରେ ଉଡ଼ୁଥାଏ ସ୍ୱପ୍ନ

ଚିନ୍ତାକରେ... ଏ କ’ଣ ସେଇ ମଣିଷଟି

ଯିଏ ଦେଖୁଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ... 

ତାରକିତ ରଜନୀରେ...

ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ, ପାହାନ୍ତାର ମୃଦୁ ପବନରେ

ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା...

ଚେଇଁ... ଶୋଇ... ଦିନ ଦ୍ଵିପ୍ରହରରେ |

Tragedy

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..