Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ନାଉରୀଆ ରେ....
ନାଉରୀଆ ରେ....
★★★★★

© Abhakanta None

Inspirational

1 Minutes   12.9K    4


Content Ranking

 ନାଉରୀଆ ରେ.....ନାଉରୀଆ ରେ.....

ଅନ୍ଧାର ଆସୁଛି ଘୋଟି...

ଭବ ସାଗରରେ ଜୀବନ ନାଆ ମୋ

ଚାଲେ ଢେଉ କାଟି କାଟି

ଚିନ୍ତନଟା ମୋର ଅକାତ କାତ ଯେ

ଭାବରେ ଲେଖୁଛି ଚିଠି -୦-

ମନ ମୋ ଗଗନ ରାଜହଂସ ସିନା

ବେଉସା ମୋ ମାଟି ଘୋଳ

ତମାମ ଜୀବନ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଘେରେ

ଫଳେ ଖରା ଛାଇ ଖେଳ

ନାଉରୀଆ ରେ......

ଏଠି ମାୟାଘେରେ ସରବେ ଖଟନ୍ତି

କପାଳର ପାଶେ ବେଠି -୧-

ବହକି ପଡ଼ଇ ଯେତେଯେତେ ବେଳ

ନହକି ପଡ଼ଇ ଚିତ୍ତ

ବହକି ଉଠଇ ସାଇତା ସପନ

ଦେଖି ବେଳ ରତ ରତ

ନାଉରୀଆ ରେ.....

ତୁମେ ହେ ନାଉରୀ ଘେନି ମୋ ଗୁହାରୀ

କରୁଣା କରିବ ମୋଠି -୨-

★★●★★

ନାଉରୀଆ ଭବ ସାଗର ରାଜହଂସ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..