Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମା ତାରିଣୀ
ମା ତାରିଣୀ
★★★★★

© Prakash Sahoo

Others

1 Minutes   1.2K    5


Content Ranking

ଜନମ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ମା

ହେଲେ ଜୀବନ ଦେଇଛୁ ତୁହି

ଛୋଟରୁ ମଣିଷ କରିଛି ସେ ମା

କିନ୍ତୁ ବିପଦଠୁ ଦୁରେ କରିଛୁ ତୁହି

ଦୁଃଖକୁ ଦୁରେଇଛି ମୋ ମା

ଦୁଃଖର କାରଣ ଲିଭେଇଛୁ ତୁହି

କଷ୍ଟ ସମୟେ ମନେପଡେ ସେ ମା

ହେଲେ ସ୍ମୃତି ଭିତରକୁ ଆସୁ ତୁହି

ପଣତ କାନିରେ ପୋଛେ ମୋ ମା

ହେଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତେ ଧରୁ ତୁହି

ମୋ କୁକର୍ମକୁ ଦେଖି ନପାରେ ମା

ହେଲେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କରୁ ତୁହି

କଥା କହୁଥିବା ଜୀଅନ୍ତା ସେ ମା

ହେଲେ ଦୁଃଖିର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁ ତୁହି

ପୁଅ ମୁଁ ହୋଇଛି ସେ ମା'ର

କରିବି କର୍ମ ତା ଅନ୍ତିମ କାଳ ଯାଏ

କିନ୍ତୁ ଭକତ ହୋଇଛି ମୁଁ ମା ତୋର

ପୁଜୁଥିବି ଜୀବ ଥିବା ଯାଏ ମୋର

ଜୀବନ ମୋ ଯିବ ତୁମ ଦୁଇ

ମା'ଙ୍କର ନାମକୁ ଧରି ଧରି

ଆର ଜନ୍ମକୁ ଅନ୍ୟ ମା କୋଳେ

ଜନ୍ମ ହେବି ମୁଁ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ନେଇ

ହେଲେ ରହିବ ତୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କ

ଧରିତ୍ରୀ କୋଳରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ।

ପ୍ରକାଶ ସାହୁ

ଜନମ ମଣିଷ ଧରିତ୍ରୀ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..