Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୬୨
ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୬୨
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.5K    3


Content Ranking

ଜୀବନ ଗାତା- ୧୬୨

ଆଗକୁ ଆସୁଛି ମାଡି
ଅତୀବ ଭୟଙ୍କର ଦିନ
କରିବାକୁ ହେବ ଆଜି
ଜୀବନର ନବୀକରଣ ॥୦॥

ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ
କରିଛି ଅପେକ୍ଷା
ନିଜକୁ ଦେବାକୁ ହେବ
ଆଜିଠୁଁ ସୁରକ୍ଷା
ଜୀବନକୁ ଜାଳିଦବା
ସକାଶେ ଆସୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ॥୧॥

ପ୍ରଳୟର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ
ଆସୁଅଛି ମାଡି
ପଦଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲାଣି
ଶୁଣ କାନପାରି
ଆଜିଠୁଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଲେ
ଫେରି ତ ଆସିବ ସୁଦିନ ॥୨॥

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..