Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୩୧
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୩୧
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.7K    4


Content Ranking

 

ଶୁଭ ଅବସର ଆସେ
ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର
ଅଶୁଭ ବି ରହିଥାଏ
ଜୀବନରେ କରି ଘର ॥୦॥

ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ
କରିବାକୁ ହୁଏ ତାକୁ
ସାମ୍ନା ଜୀବନରେ
ଶୁଭ ପରେ ଅଶୁଭର
ପାଳି ପଡିପାରେ
ଅଶୁଭକୁ ଭେଟିବାକୁ
କାହିଁକିବା ଏତେ ଡର ॥୧॥

ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ
ସବୁ ଭଲ ନଥାଏ ତ
ଭାଗ୍ୟରେ କାହାରି
ମନ୍ଦ ବି ନଥାଏ ଖାଲି
କପାଳେ ସବୁରି
ଭଲ ଠାରୁ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ
ଜୀବନରେ ବେଶୀ ଦୂର ॥୨॥

ଜୀବନ ଓଡିଆ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..