Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମୋ ମା’
ମୋ ମା’
★★★★★

© Sasmita Das

Inspirational Abstract Others

1 Minutes   6.8K    3


Content Ranking

ଆଜି ଜେବେ ଆଖିରେ ଲୁହଆସେ

ମନେ ପଡ଼େ ଆପଣା ମୁଁହ ଟିଏ

ଧାଇଁ ଜାଏ ଅଗଣା କୁ

ନିରେଖି ଚାହେଁ କହ୍ନ କୁ

ସେ କାଳେ ଜହ୍ନ ଭିତରେ ଅଛି 

ଲୁଚି ଲୁଚି ମୋତେ ସେ ଦେଖୁଛି

 ଜେବେ ଥିଲା ପାଖରେ ମୋର

ସହି ପାରେନି ଟୋପାଟିଏ

ଲୁହ ମୋ ଆଖିର

ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରିଜେବେ ଉଠୁଥିଲି କାନ୍ଦି

ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ମୋତେ ଧରୁଥିଲା ବାନ୍ଧି

ଝୁଣ୍ଟି ଜଦି ପଡ଼େ ଜେବେ

ପଣତ କାନିରେ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ମୋ ଲୁହକୁ

ତାଆଖିରୁ ଝରୁଥଏ ଅସରା ଅସରା ଲୁହ

ଛାଇ ପରି ପାଖେ ଥାଏ

ମୁଁ ହସିଲେ ହସୁଥାଏ

ଝରିବାକୁ ଦିଏନାହିଁ ଲୁହର ଧାର

ସେଆଉ କେହି ନୁହେଁ

ମମତାମୟୀ ମାଆ ମୋର

କାହିଁ କେତେ ଦୂରେ ସିଏ

ମୋ ଠାରୁ ଆଜି

ସୁଣି ପାରେ ନାହିଁ ତା ମିଠାମିଠା ସ୍ଵର

ପରସ ପାଏନି ତା କୋମଳ ହାତର

ତଥାପି ଜହ୍ନ କୁ ଦେଖିଲେ

ତା ଛବି ଦିସୂଛି

ଆଉସେ ସୁନେଲି କିରଣ ଭିତରେ

ସେ ଜେମିତି ହାତ ବଢ଼ାଇ

ଛୁଇଁ ଯାଉଛି ମୋ ମଥାକୁ

କହୁଛି ଧନ ମୁଁ ପରା ସାଥିରେ ଅଛି

 .......

ମା’ ପଣତ ଅନ୍ଧାର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..