Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା- ୭୫
ଜୀବନ ଗୀତା- ୭୫
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.6K    7


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା-୭୫
(ସଂପାଦକ ସାତକଡି ହୋତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ)
 
ସାରାଟା ଜୀବନ ଦଉଡି ଦଉଡି
ଯାହା ମୁଁ ଅର୍ଜିଲି ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ
ଶେଷ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ
ନାହିଁ ସେସବୁର ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ ॥୦॥
 
ଶୈଶବର ଯେତେ ସରଳତା
ହଜିଗଲା ବସ୍ତାନି ଚାପରେ
ଯୌବନର ଭାବପ୍ରବଣତା
ଲୁଚିଗଲା ପଢାର ଭିତରେ
ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନରେ ଧନ୍ଦିହୋଇ
ସାରାଟା ସମୟ ହେଲା ଅକୁଳାନ ॥୧॥
 
ସଫଳତାର ଶିଖରେ ଥାଇ
ବିଭୁ ନାମ ଥରେ ନଭଜିଲି
ଜୀବନ ବାଜି ଜିତିବା ପାଇଁ
ଦିନରାତି ଖାଲି ଦଉଡିଲି
ଅସ୍ତଗାମୀ ଜୀବନରେ ତେଣୁ ଆଜି
ଲୋହିତ ବିଦାୟପର୍ବ ଆୟୋଜନ ॥୨॥

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..