Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଝିଅ ପାଇଁ ପଦେ ...
ଝିଅ ପାଇଁ ପଦେ ...
★★★★★

© Manini Mishra

Others

1 Minutes   6.4K    5


Content Ranking

ଝିଅ ତୋର ‌ଉଡାଣଖୋର ମନରେ

ଆ ବାନ୍ଧିନେ

କାଶତଣ୍ଡୀ ରଙ୍ଗର ହଳେ ଡେଣା

ଆଖିବୁଜ୍ ,ଉଡ୍ ‌ଉଡ୍

ତୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟା

ଆଖି ଖୋଲିଲେ

ଏଠି ପ୍ରେମର ପ୍ରଲୋଭନ

ସେଠି ଚନ୍-ଚୁ ଘଷୁଛି ଭୋକିଲା ଛନ୍ଚାଣ ..

ଏଠି ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷର ପଞ୍ଜୁରୀ

ସେଠି ଗୋଟେ ଲମ୍ପଟର ଟାଣ ପନ୍ଝା

ସବୁ ଦିଶେ ସମାନ୍ ତତେ ହିଁ

ହିମ ଋତୁରେ ହିସାବ କରିବାକୁ ହେବ

ତୁ କେଉଁ ଉହ୍ମେଇର ଉଷ୍ମା

ନା

ଅରଣ୍ୟର ନିଆଁ ...

ଝିଅ ପ୍ରଲୋଭନ ଛନ୍ଚାଣ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..