Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ
ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ
★★★★★

© Ansuman Swain

Others

1 Minutes   6.7K    3


Content Ranking

ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ

      ସୁଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ

ଭୋକରେ ଜୁଟୁଛି ପେଟ

      ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ନାହିଁ ।

କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁହିଁ

       କହରେ କାଳିଆ ତୁହି...

ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ ମଣିଷ

      ପୁଣ୍ୟ ମୋ ଜାତକେ ନାହିଁ

ସୁଖ ତ ଗଲା ଦୁରେଇ

       ଦୁଃଖ ତ ଆସିଲା ଧାଇଁ ।

କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁହିଁ 

      କହ ରେ କାଳିଆ ତୁହି ....

ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଡର

     ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ ମଣିଷ

ସୁଖ କଣ ଜଣେ ନାହିଁ

       ମାରୁଛି ମିଛ ନିଶ୍ୱାସ ।

କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁହିଁ

       କହ ରେ କାଳିଆ ତୁହି ..

ମୋର ସୁଖର ସଂସାର

     ମୋତେ କରିଦେଲା ପର

ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ

         ମୋର ଦୁଃଖ ବୁଝିବାର ।

କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁହିଁ

       କହ ରେ କାଳିଆ ତୁହି ...

ଯେ ଡାଳ ଧରୁଛି ମୁହିଁ 

       ସେ ଡାଳ ଯାଉଛି ନଇଁ

ମୁଁ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ

       ବିଦ୍ୟା ମୋ କପାଳେ ନାହିଁ ।

କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁହିଁ

      କହ ରେ କାଳିଆ ତୁହି ....

ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ କାଳିଆ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..