Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ
ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ
★★★★★

© Susanta Dash

Romance

1 Minutes   6.6K    2


Content Ranking

ଦେଇଛି କେବଳ ତମକୁ

ମୋର ଏ ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର

କହିଛି ବାରମ୍ବାର ତମକୁ

ତମ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରେମରେ

ମତେ ହିଁ ପ୍ରେମ କର

ମତେ ହିଁ ପ୍ରେମ କର

ପ୍ରେମ ଏକତରଫା ଶରୀର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..