Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ତୁମ ଛବି
ତୁମ ଛବି
★★★★★

© Shanti Mishra

Others

1 Minutes   6.6K    4


Content Ranking

କାହିଁକି କୁହ, ଦେଖେ ଏଠି ସେଠି ଏଣେ ତେଣେ ତୁମ ଛବି |

ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ଦିଶି ଯାଅ , ପୁଣି ଅସ୍ତମିତ ହେବା ଯାଏ ରବି ||

କେବେ ରୋଷେଇ ଘରେ ତ, କେବେ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ |

କେବେ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ତ, କେବେ ଛାତ ଉପରେ ||

କେବେ ପାଦ ଚାରଣରେ ତ, କେବେ ଯୋଗାସନରେ |

କେବେ ସୋଫା ଉପରେ ତ, କେବେ ପୂଜା ଘରେ ||

ଗଲାଣି ତ ହାତ ଗଣତିରେ, କେତେ ଯୁଗ ହେଲାଣି |

ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ, ଲେଉଟି ଆସ କାହିଁକି ଯେ ପୁଣି ||

ବେଳେ ବେଳେ ଖୋଜେ, ମୁଁ ନିରବତା ଆଉ ଟିକିଏ ଏକାନ୍ତ |

କେହି କେଁଉଠୁ ଆସି ଅଚାନକ, ନକରୁ ମତେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ||

ସେତିକି ବେଳେ କାହିଁ ଦିଶି ଯାଏ, ତୁମ ଛବି ଚାରି ପାର୍ଶ୍ଵେ ମୋର |

ତୁମେ ରହିଲନି, ହେଲେ ମତେ ବଂଚିବାକୁ ଦିଅ ଥରେ ||

ଲୋକ ଜାଣିବାରେ ବଂଚିଛି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣ କ'ଣ ସତ କ'ଣ ମିଛ |

ଆସ ନାହିଁ ଆଉ ଏପରି ଅହରହ, କରିବାକୁ ଦିଅ ଏକା ଏକା ଏ ଜୀବନ ପଥ ଶେଷ ||

-------------------------------------

କାହିଁକି ସୋଫା ନିରବତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..