Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରଣୟୀ
ପ୍ରଣୟୀ
★★★★★

© Hrushikesh Satpathy

Fantasy

1 Minutes   6.6K    7


Content Ranking

ଅନେକେ ଲେଖନ୍ତି ପ୍ରଣୟ କବିତା

ଦୂୂୂର ଦିଗବଳୟେ ଦେଖି।

ଆଜି ମୁଁଁ ଲେଖୁଛି ଭିନ୍ନ ଏ କଵିିିତା

ତୁୁୁମରିି ନାମରେ ସଖୀ।

ସଭିଏଁ ଭାବନ୍ତି ରାଧା ମୀରା କଥା

ମୋ ଭାବନା କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ।

ଅମାବାସ୍ୟା କେବେଦେଇ ନ ଜୀବନେ

ଦେଇଛ ପୁୁୁନେଇ ଜହ୍ନ।

ଅନେକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖେ ସୁନ୍ଦରତା

ମୁଁ କିନ୍ତୁୁ ହୃଦୟ ଦେଖେ।

କେଉଠି ପାଇବି ତୁମରି ହୃଦୟ

ଯାହା ପାଏ ତୁମପାଖେ।

କଦମ୍ବ ବଣରେ 

କାଦମ୍ବରୀ ରୂପେ

ନିିିକାଞ୍ଚନେ ଥିଲ ରହି।

ପୁୁୁଣ୍ୟପରଶରେ

ଭରିଗଲା ଆଗୋ

ମୋ ଜୀବନ,ବଇଦେହୀ।

ଆଖି ଲୁହ ସିିନା

ପୋଛିି ପାରିବିନି

କୋହକୁ ସାଉଟିନେବି।

ଭାଙ୍ଗି ଯାଅନା ଗୋ

ଶୁୁୁଭାଙ୍ଗିିିନୀ ମୋର

ସେନେହେ ସଜାଇ ଦେବି।

ପ୍ରଣୟ ଜୀବନେ ଜହ୍ନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..