Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷୁବାଳା
ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷୁବାଳା
★★★★★

© Balabanta Sahu

Abstract

1 Minutes   7.0K    4


Content Ranking

ନାହିଁ ମୋର ବାପା

ନାହିଁ ମୋର ମାଆ

ନାହିଁତ ନିଜର କେହି

ନିଜେ ନିଜ ପିତା

ନିଜେ ନିଜ ମାତା

ଠିକଣା ମୋ ଅଟେ ଏହି ।

ନାହିଁ ମୋର ଭାଇ

ନାହିଁ ମୋ ଭଉଣୀ

ଦୁନିଆ ପଥେ ମୁଁ ଏକା

କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ସହେ

ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ

ଇଜ୍ଜତ ପଡଇ ଫିକା ।

ମାଆ ନାହିଁ ବୋଲି

ଶିଖି ନାହିଁ କିଛି

ଭୁଲର ସ୍ରଷ୍ଟା ମୁଁ ଅଟେ

ମରି ମରି ଆଜି

ବଞ୍ଚିବା ଶିଖୁଛି

ପ୍ରାଣ ନଥିଲେ ବି ଘଟେ ।

ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ

ଶିରେ ଥାଇ ରବି

ପଥ ଦିଶେ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା

କାନ୍ଦିବା , ଭାବିବା

ଛାଡିଦେଲେ ମୋର

ନାହିଁ କିଛି ପରିଭାଷା ,

ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷୁବାଳା ।

ଦୁନିଆ ପ୍ରତିଘାତ ଭିକ୍ଷୁବାଳା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..