Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମୋ କବିତା
ମୋ କବିତା
★★★★★

© Arun Kumar Mitra

Inspirational

1 Minutes   6.5K    10


Content Ranking

ମୁଁ ଯେ କବିତା ଲେଖେ ଶବ୍ଦେ ଶବ୍ଦେ

ଉପମା ପ୍ରତୀକ ଆଉ ବ୍ୟଞନାରେ,

ଛନ୍ଦୋମୟ ସୁନ୍ଦରର ପ୍ରତିମା ତିଆରେ

ମୋହର କବିତା ଖାଲି ସୁନ୍ଦରର ଆବରଣେ

ଅଳଙ୍କାରର ଚାକ ଚକ୍ୟ ନେଇ ଦେଖା ଦିଏ

ଅପୂର୍ବ ତିଳୋତ୍ତମା ରୂପେ

ତଥାପି ମୋହର ଲେଖା ଅନାଦରେ ଥାଏ ପଡି

ଛିଣ୍ଡା ପତରରେ, କେବେ ପୁଣି ଆବର୍ଜନାର ସ୍ତୂପେ।

ମୋ କବିତା ଲେଖା ଆବର୍ଜନା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..