Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି
ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି
★★★★★

© Tapan Dixit

Inspirational Abstract Others

1 Minutes   13.4K    5


Content Ranking

ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି 

ଚନ୍ଦ୍ରାନନି ଲାଗି ଚନ୍ଦ୍ରଚକୋର ମୁଁ 

ଚନ୍ଦ୍ରା ତପେ ଅଛି ବସି 

ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ତାର ଲଭିବାର ପାଇଁ

ବିତୁଛି ଆଜି ଯା ନିଶି ,

କି କହିବି ବାରେ ମନର ବେଦନା 

କିଏ ବା ଫେଡ଼ିବ ଦୁଃଖ 

କିଏ ବା ପଢିବ ହୃଦୟ ଶିଳାର 

ବିରହର ଅଭିଲେଖ ,

କନ୍ଦର୍ପ ଶରରେ ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ଦହେ 

ଚନ୍ଦନେ ଶୀତଳ ନୋହି 

ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ନୁହେଁ ସଂସାରୀଟିଏ ମୁଁ 

କାହୁଁ ବା ପାରିବି ସହି ,

ଚାରୁବାଳା ମୋର ଲୀଳା କରେ ଯାହା 

ହୃଦୟ କନ୍ଦରେ ରହି 

ନିଶି ଉଜାଗରେ ଜାଗର ବାସରେ 

ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ।।

ତପନ ଦୀକ୍ଷିତ(ବେଳାଭୂମି) 

ନାଶିକେଶ୍ୱର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ

ଚନ୍ଦ୍ରଚକୋର : ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚକୋରସହିତ ତୁଳନା କରି 

ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼: ଶିବ ,ମହାଦେବ

•ଚନ୍ଦ୍ରାନନି : ମେଘଦୂତ

********************

ସ୍ୱପନେ, ଆନ ରଙ୍ଗିଣୀ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଶୟନେ । ସ୍ମିତ-ଲଳିତ ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନ, ସୁରଭ ଚନ୍ଦ୍ରାନନି ! ମନ ବହନ । ଏ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଲଭି ଏ ଚାରିମାସ, ଗମିବୁ ନ ହୋଇବୁ ଖେଦେ ହତାଶ ।

ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ ମନ ଶରୀର ସଂସାରୀ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..