Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବର୍ଷା ଝରା ରାତି
ବର୍ଷା ଝରା ରାତି
★★★★★

© Titi Sarangi

Inspirational

1 Minutes   6.3K    9


Content Ranking


ଶୁଣିଵାକୁ ଭଲଲାଗେ ବର୍ଷା ଝରା ରାତିର କାହାଣୀ,

ବୁଝି ସିନା ହୁଏ ନାହିଁ ହୃଦୟକୁ ଯାଏ ଛୁଇଁ

ରିମଝିମ୍ ମେଘ ଗାଏ ବିଭୋର ରାଗିଣୀ ।

ପୁଲକିତ ପୃଥିବୀର ଦେହ ଆଜି ପ୍ରେମରେ ମଗନ,

ଝୁରିଲାପଣରେ ଆଜି ପୁରିଲା ଭାବଟି ମିଶି

ଶୀତଳି ଯାଉଛି ତାର ବିଦଗ୍ଧ ପରାଣ ।

ବର୍ଷା ଝରା ରାତି ଖୋଲେ ସ୍ବପ୍ନଭିଜା ମନର ଗୁମର

କାହାକୁ କିଏ ବା କହେ ଶୁଣେ ଅବା କିଏ

ସେଇ ରାଇଜର ଭାଷା ବୁଝେ ଏକା ନିଭୃତ ଅନ୍ତର ।


ସ୍ବାତୀ ଲଗନରେ ବର୍ଷା କେଵେ ହେଵ କିଏ ବା ଜାଣିଛି

ନଥାଉ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁକ୍ତା ଟିଏ ପାଇଁ

ଥାଉ ତ ଏ ବର୍ଷାର ଗଜଲ ଯାହା ଶୁଣି ହୃଦୟ ଭିଜୁଛି ।

ଶୁଭରାତି ।

ବର୍ଷା ଝରା ରାତି କାହାଣୀ ହୃଦୟ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..