Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଶେଷ ଯଉବନ କ୍ଲାନ୍ତ ପଥିକ ମୁଁ
ଶେଷ ଯଉବନ କ୍ଲାନ୍ତ ପଥିକ ମୁଁ
★★★★★

© Tapan Dixit

Romance Abstract Others

1 Minutes   13.5K    3


Content Ranking

ସମ୍ମୋହନ ପରେ ସମ୍ବେଦନ

ପୁଣି ସମ୍ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ….,

ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ଲାସ୍ୟମୟୀ ତୁମ

ହୃଦୟର ଏଇ ଉଦ୍ବେଳନ ….,

କେତେ ବିନିଦ୍ର ରଜନୀ ବିତିଗଲାପରେ

ତୁମେ ଆସିକର ଆଲିଙ୍ଗନ …,

କ୍ଷମାକର ପ୍ରିୟେ କ୍ଷମାକର

ମୁଁ ଯେ ବିଗତ ନିଶିର ରତିକ୍ଲାନ୍ତ ..

ଶିରି ଶିରି ଦେହ ଅବସନ୍ନ ,

ଶେଷ ଯଉବନ କ୍ଲାନ୍ତ ପଥିକ ମୁଁ

ଜରାର କରଇ ଆବାହନ ,

ରୁଗ୍ଣ ନୁହେଁ ମୁଁ ମନୋଭଗ୍ନ

ପ୍ରଣୟର ଏଇ ତୋରଣ ନିକଟେ

(ଆଜି ) କାହିଁକି ବା ମାନ ଅଭିମାନ ?

ତପନ ଦୀକ୍ଷିତ (ବେଳାଭୂମି) Mon, 9 Oct 2017

ରୋମାଞ୍ଚ ପ୍ରେମ ଭଲପାଇବା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..