Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
କାହାପାଇଁ ବଦଳି ନ ପାରେ
କାହାପାଇଁ ବଦଳି ନ ପାରେ
★★★★★

© Ram Prasad Bisoi

Romance

1 Minutes   1.2K    2


Content Ranking

କାହାପାଇଁ ବଦଳି ନ ପାରେ 

ଆକାଶ,ସୂର୍ଯ୍ୟ,ଚନ୍ଦ୍ର, 

ମୋ ପାଇଁ ବଦଳି ଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ,

ଲମ୍ବା ରାତ୍ରିରେ ସକାଳର କିରଣ, 

ପାଖୁଡା ପାଖୁଡ଼ାରେ ହୁଏ

ଉଦଭାସିତ,

ମୋ ସାମଗ୍ରିକ ସତ୍ତା ବ୍ୟଗ୍ର,

ପ୍ରେମରେ ହଜିଯିବାକୁ ଶୀତୁଆ ସକାଳର 

ପହଲି କିରଣ ସହ --------------!

ରାତ୍ରିର ସାନ୍ଧ୍ରତା ଦିଏ 

କଢ଼ିକୁ 

ଫୁଲର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା,ପରିପକ୍ଵତା,

ହସି ହସି ଛିଣ୍ଡି କାହା ପାଦ ତଳେ ଦଳି ଚକଟି ହେବାକୁ

ପୁଣି ,

ଫୁଟି ହସିବାକୁ ରୁତୁଚକ୍ରର ପ୍ରବାହ ଅନ୍ତରାଳେ ପାଇବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣତା---------------!

©®କାଶ୍ୟପ,ରାୟଗଡା ।

ରାତ୍ରି ପ୍ରେମ ସମ୍ପୂର୍ଣତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..