Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ହୋଇ ଆସେ ଆଖି ତନ୍ଦ୍ରା ବିଭୋର
ହୋଇ ଆସେ ଆଖି ତନ୍ଦ୍ରା ବିଭୋର
★★★★★

© Ajaya Mahala

Romance

1 Minutes   6.5K    3


Content Ranking

ହୋଇ ଆସେ ଆଖି ତନ୍ଦ୍ରା ବିଭୋର

ମଳିନ ହୁଅଇ ଆକାଶେ ଶଶୀ

ନେସୀ ହୋଇ ଯାଏ ଆଖିର କଜଳ ||

କବରୀରୁ ମଲ୍ଲୀ ଯାଏ ଯେ ଖସି

ରିମ୍ ଝିମ୍ ଗାଏ ବର୍ଷା ବାହାରେ

ଆନମନା କରେ ମଧୁ ସଂଗୀତ

ତାନହରା ହୁଏ ଛାତିର ନିଶ୍ବାସ

କେବେ ମନ୍ଦ ପୁଣି କେବେ ସେ ଦ୍ରୁତ ||

ତନ୍ଦ୍ରା ବିଭୋର ମଲ୍ଲୀ ବର୍ଷା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..