Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମୁଁ
ମୁଁ
★★★★★

© Pramila Sahoo

Abstract

1 Minutes   7.0K    3


Content Ranking

ଏବେ ଜୀବନର ଶେଷ ପାହାଚରେ

ନା ଅଛି ମନରେ କିଛି ଆଶା ନା ଦୁଃଖ

ବଣ ମଲ୍ଲି ପରି ଜୀବନ ଗଲା ଝରି

ହସ ଲୁହ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଏକା ପରି

ଦିନେ ପ୍ରଜାପତି ପାଇଁ ମନଥିଲା ବ୍ୟସ୍ତ

ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ସ୍ଥିର ବାସ୍ ଯେମିତି

ଆମ ଗାଁ ବରଗଛ ସେମିତି ମୁଁ ଅବସ୍ଥିତ

ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ,ସବୁ ଆଜି ସମାନ

ଆମ ଗାଁ ଛୋଟ ଝରଣା ପରି ଆଖି ଲୁହ ଯାଏ ଝରି........

ପ୍ରମିଳା ସାହୁ

ଜୀବନ ଶେଷ ଲୁହ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..