Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଦୁଃଖହାରୀ
ଦୁଃଖହାରୀ
★★★★★

© Chittaranjan Lenka

Tragedy

1 Minutes   6.7K    4


Content Ranking

ଦୁଃଖ ଦେଖି ପାରେ ନାହିଁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଖାଲି ଦେଖାଇଲ

ନିଜେ କୁହ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖହାରୀ ତୁମେ କେମିତି ହୋଇ ପାରିଲ ?


ଦୁଃଖ ସ୍ୱର କା’ର ଶୁଣି ପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଶୁଣେଇ ଚାଲିଲ

ନିଜେ କୁହ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖହାରୀ ତୁମେ କେମିତି ହୋଇ ପାରିଲ ?


ଦୁଃଖ ସହି ପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ଦୁଃଖରେ ଜଳାଇ ଦେଲ

ନିଜେ କୁହ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖହାରୀ ତୁମେ କେମିତି ହୋଇ ପାରିଲ ?


ତୁମକୁ ନିନ୍ଦିବା ଶକତି ବା କାହିଁ ମୁଁ ତ କୀଟଠୁ ବି ହୀନ

ଦୁଃଖହାରୀ ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ଏହା ମନରେ ମୋହର ପ୍ରଶ୍ନ ?


ଚିତ୍ତ ରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା (କଟକ) ©

ଦୁଃଖହାରୀ ଶକତି ପ୍ରଶ୍ନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..