Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଆସିଫା
ଆସିଫା
★★★★★

© Lavanya Nayak

Abstract

1 Minutes   6.4K    7


Content Ranking

ଅଜି

ଆତଙ୍କିତ ବସୁଧାର ଛାତି

ନିର୍ଜାତିତ ନଗ୍ନ ସଭ୍ୟତାର

ଅପୁର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ଇତିହାସ ରାତି॥

ଭୟାର୍ତ୍ତ କୋମଳ ମତୀ

ମୃତ୍ୟୁ କଣ ବୁଝିବା ପୁର୍ବରୁ

ନେଇଗଲା ତୋତେ ଡାକି॥

ତୋ ବିନା ହତଶିରୀ

ମା"କୋଳ ତୋର ଲାଗୁ୍ଛି॥

କେହି ଜଣେ ଦେଖିଛକି ?

ରକ୍ତ ଜୁଡୁ ବୁଡୁ

ବିବସ୍ତ୍ର,ପରାସ୍ତ, ଧନ ମୋର

ମହିଷା ମାନଙ୍କ ଆଘାତରେ

କେଉଁଠି ଶୋଇଛି ॥॥

😭

ଆତଙ୍କିତ କୋଳ ମହିଷା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..