Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା - ୨୧୦
ଜୀବନ ଗୀତା - ୨୧୦
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.7K    7


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା - ୨୧୦

ଗୀତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ

ଜୀବନ ବିଶାଳ
ପୁଣି ଜଞ୍ଜାଳମୟ,
କେବେ ସେ ଅଥୟ
ପୁଣି କେବେ ସେ ଥୟ ॥୦॥

କେବେ ବେହିସାବୀ
କେବେ ସେ ହିସାବୀ,
କେବେ ସେ ସରଳ
କେବେ ପୁଣି ଗର୍ବୀ,
ଜୀବନ ବିଷାଦ
ପୁଣି ଆନନ୍ଦମୟ ॥୧॥

କେବେ ସେ ଆକାଶ
କେବେ ସେ ପୄଥିବୀ,
କେବେ ଶୁଭ୍ର ମଲ୍ଲୀ
କେବେ ସେ କରବୀ,
କେବେ ସିଏ ସ୍ଥିର
ପୁଣି ଉଚ୍ଚାଟମୟ ॥୨॥

*****

ଜୀବନ ଗୀତା - ୨୧୦

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..