Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପୁରୁଷ
ପୁରୁଷ
★★★★★

© Jitendriya Behera

Abstract Inspirational Tragedy

2 Minutes   132    7


Content Ranking

ମୁଁ ତ ଚିରକାଳ ଚର୍ଚ୍ଚିତ

ପୁରୁଷର ପ୍ରତ୍ୟାଖାତ ରୂପ

ଭୀଷ୍ମ ପରି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ

ବେଳେବେଳେ ଲୋଡିଥାଏ

କେବେ ପୁଣି ତୁମ ପାଇଁ

ନିଜର ଅବଦମିତ ଇଚ୍ଛାକୁ

ତଳିତଳାନ୍ତ କରି

ଲୁହକୁ ପୋଛି ପୋଛି

ଖୁସିର ପାହାଡ ଗଢୁଥାଏ।

ସମସ୍ତ ଝଡକୁ ସାମ୍ନା କରୁ କରୁ

ମୁଁ ଉତକ୍ଷାତ ହୁଏ

ଜଞ୍ଜାଳର ଯାବତୀୟ ଯାତନାରେ

ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର କବର ଖୋଳିଲା ବେଳେ

ତୁମ ଭଲପାଇବାର ଉଛ୍ବାସରେ

ମୁଁ ଆଉଥରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଏ।

ପୁରୁଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୀଷ୍ମ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..