Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରେମପ୍ରଣତି
ପ୍ରେମପ୍ରଣତି
★★★★★

© Pranati Mahapatra

Abstract Others

1 Minutes   6.5K    6


Content Ranking

ଲୁହରେ ଭିଜୁଛି ଲୁହରେ ଲେଖୁଛି

   ଲୁହ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି,

ସାଥେ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରୀତି କଥାବେଳେ

   ଲୁହ ବି ମୁରୁକି ହସିଛି।

ଲୁହ ଦେଖୁଥାଏ ପରଦା ଉହାଡେ

  ଆମ ପ୍ରୀତିର ସେ ସାକ୍ଷୀ,

କେତେ ମିଠାକଥା ଅନ୍ତରାଳେ ଶୁଣି

  କହେ ଦେଖୁଥା ତୁ ଆଖି।

ଆଖିଅଛି ପାଖେ ଲୁହ ବି ପାଖରେ

  ତୁମେ ଯେ ଦୂରେଇ ଗଲ,

ଏତେ ସାକ୍ଷୀ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ବି

   ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲ।

ପ୍ରୀତି ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡା ଆଜି

    ମୁଣ୍ଡ ପିଟେ ଢେଉପରି,

 ମୂକ କୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କି ଦେବ

    ସମ୍ପର୍କକୁ ପର କରି?

   

ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର

ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ

ବାଲେଶ୍ୱର

ଲୁହ ଆଖି ପ୍ରୀତି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..