Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଦୁଇଟି ଦେହ କବିତା
ଦୁଇଟି ଦେହ କବିତା
★★★★★

© Soumya Saraswata Dash

Others

1 Minutes   13.1K    5


Content Ranking

[୧]
ମୋ ହାତ ,
ଖୋଲିଦିଏ ତୁମ ଅସ୍ମିତାର ସମସ୍ତ ପର୍ଦ୍ଦାସବୁ,
ନଗ୍ନ କରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ,
ଏବଂ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ.
ମୋ ହାତ...
ଆବିଷ୍କାର କରେ,
ଆଉ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ,
ତୁମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ...
- ଛୁଆଁ

[୨]
ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ,
ତୁମେ ଖୋଜୁଥାଅ ସାରା ପର୍ବତ,
ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପୋତି ହେଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ,
ତୁମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ,
ମୁଁ ଖୋଜୁଥାଏ ଡଙ୍ଗା,
ସାରା ରାତିକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ...
- ସମକକ୍ଷ
ମୂଳ ଲେଖା: ଅକ୍ଟାଭିଓ ପାଜ

#Poems #Translation #Body

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..