Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମନ ମିତ
ମନ ମିତ
★★★★★

© Pramila Sahoo

Others

1 Minutes   1.1K    4


Content Ranking

ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଗଲା
ମୋ ମନ ର ମିତ
ଛାଡି ନାହିଁ କେବେ ହାତ
ଆସୁ ପଛେ ଅନେକ ଦୁଃଖ
ସାଥୀ ହୋଇ ଚାଲୁ ଥିବୁ
ଜୀବନର ଚଲା ପଥ
ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନୁହେଁ
ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଧରି ଥିବି ତୁମ ହାତ
ଏ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଲୋଡା
ତୁମ ହସ ମୋ ପାଇଁ ମୁକ୍ତା
ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଏ ଏମିତି
ଦୁଃଖ ନ ଆସୁ କେବେ ବି......
ପ୍ରମିଳା ସାହୁ

ମନ ମିତ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..