Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୦୦
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୦୦
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.3K    2


Content Ranking

 

ବହିଯିବା ମାନେ ଜୀବନ
ଆଦରି ନେବାକୁ ହୁଏ
ଜୀବନର ଯେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ॥୦॥

ପୁଷ୍କରିଣୀ ପରି
ସ୍ଥିର ନୁହେଁ ତାର ପାଣି
ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ସେ
ଅଟେ ଏକ ନିର୍ଝରିଣୀ
କେତେ ଉପନଦୀ ସାଥେ
ହେଉଥାଏ ସଦା ତାର ମିଳନ ॥୧॥

ଗଛ ପରି ସିଏ
ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଥାଏ
ବାହାର ପବନ
ଯେତେସବୁ ଟାଣିନିଏ
ମାଟି ପରେ ରହି ସଦା
ଶୋଷିନିଏ ଦୂର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ॥୨॥

ଜୀବନ ଓଡିଆ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..