Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ରାତିର ରାଜା
ରାତିର ରାଜା
★★★★★

© Paresh Kumar Biswal

Inspirational

1 Minutes   6.8K    3


Content Ranking


ମୋହର ସପନ ମୋହର ଜୀବନ

ମୋହରି ଧନ ସମ୍ପତି,

ମୋହର ନିଶ୍ୱାସ ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ

ଥାଇ ପହେ ମୋର ରାତି।


ଅନ୍ଧାର ରାତିର ରାଜକୁମାର ମୁଁ

ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ପରିଚୟ,

ସେହି ଦୁନିଆରେ ଶାସନ ମୁଁ କରି

ରୁହେ ସଦା କର୍ମମୟ।


ସଙ୍ଗୀତ,କବିତା ଦୁହେଁ ମୋର ପ୍ରଜା

ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ସାଥେ ରୁହେ,

ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ପାଖରେ ନଥିଲେ

ସ୍ୱର ଗଙ୍ଗା ଆସି ବହେ।


ନୀତି ବହି ଆସି ଅସରନ୍ତି ଶବ୍ଦ

ମନେ ମନେ ବାଜି ଯାଏ,

ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ ଅସଯଡା ଶବ୍ଦ

କବିତାର ରୂପ ପାଏ।


ପରେଶ କୁମାର ବିଶ୍ବାଳ

ରାତିର ରାଜା କବିତା ସଙ୍ଗୀତ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..