Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଧେତ୍ ମଣିଷ
ଧେତ୍ ମଣିଷ
★★★★★

© Dr Kulangar

Inspirational

1 Minutes   6.8K    4


Content Ranking

ମଣିଷ କେବେ ଗଧ ହୋଇ ପାରେନା

କାରଣ ଗଧର ଚାରିଟା ଗୋଡଥାଏ;

ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ନିଜର ଚାରି        

   ଚକିଆଟିଏ କିଣିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ!


ମଣିଷ କୁକୁରକୁ କାମୁଡି ପାରେନା

କାରଣ ତାର ଦାନ୍ତ ଭୁକେନାଇଁ;

ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଆଜୀବନ

     ପୋଷେ ତାକୁ ବିଶ୍ବସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କହି!


ମଣିଷ ମାଙ୍କଡ ଦାୟାଦ ହୋଇପାରେନା

ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ;

ତେଣୁ ଦିହେଁ ଦିହିଙ୍କି ଦେଖିଲେ

     ସେଇ ରାଗରେ ତଡନ୍ତି ଗୋଡେଇ!


ମଣିଷ ଛେଳି ହୋଇ ପାରେନା

କାରଣ ସିଏ ଛେଳି ଓ ଟଙ୍କା ଖାଏ;

ବିଚରା ଛେଳି ରୋଗିଣା ମଣିଷ ପରି

  ସବୁଜ ଘାସପତ୍ର ଖାଇ ଜୀବନ କଟାଏ!

ଗଧ ସନ୍ଦେହ ଛେଳି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..