Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମେଘ ଛାଇ
ମେଘ ଛାଇ
★★★★★

© Lipirekha Mohapatra

Romance

1 Minutes   7.1K    8


Content Ranking


ଦିନ ଆସେ

ଦିନ ସରେ

ଫୁଲ ଫୁଟେ

ପୁଣି ଝରେ ...

ସର ନାହିଁ

ତମେ ସିନା

ଝରି ଯିବା ଆଗୁ

ଆଖିପତା ମୁଦେ l

ଆଖି କୋଣେ

କଜଳ ଗାରର ମେଘ

କେବେ ଦିଶେ ବହଳ ସେ

କେବେ କିଛି ନାହିଁ .......||


ତମେ ସେଇ

ମେଘ ଛାଇ

ଏବେ ଅଛ

ଏବେ ଯିଏ ନାହିଁ l

ଆଖି ନାଇଁ

କାନ ନାଇଁ

ବାଜିଗଲେ

ଦୋଷ ନାଇଁ ........

ପ୍ରେମ ଏକ

ମେଘରେ ବିଜୁଳି

ଉଜାଗରେ ଓଦା ହୁଏ

ଟିକେ ଭିଜେ ନାଇଁ l( ଲିପିନା )

ମେଘ ଛାଇ ପ୍ରେମ ଆଖି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..