Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମୂର୍ଖ ବିଚାର
ମୂର୍ଖ ବିଚାର
★★★★★

© Lalatendu Kabi

Others

1 Minutes   1.3K    8


Content Ranking

ଓଡିଆରେ ଯିଏ ନାମଫଳକ ନଲଗେଇବ

ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ତ ଓ ଓଡିଆରେ

ଯେ ବନାନ ସନ୍ଧି ସମାସ ବ୍ୟାକରଣ ଭୁଲ

କରିବ ତାକୁ ମୄତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ତତ୍କାଳ ଫାଶି

ଦେବାକୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଉ ।

ଦଣ୍ଡ ବଳରେ ଶାସନ ବଳିଷ୍ଠ ହେଉ ।

ଯିଏ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହେଲମେଟ

ନ ପିନ୍ଧିବ ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାବାସ

ଓ ଯିଏ ବାମ ପଟୁ ଓଭରଟେକ କରିବ

ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ମୄତ୍ୟଦଣ୍ତ ଦେବାକୁ

ଯୋରସୋର ଦାବୀ

ଓଡିଆ ଶାସନ ଆଇନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..