Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୮୭
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୮୭
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.6K    2


Content Ranking

 

କେତେ ବାହାନାରେ ଜୀବନ ଜିଏଁ
ସପନକୁ କରି ଭରସା
ସାତରଂଗୀ ସେଇ ସପନ ପାଇଁ
ଜୀବନ ତ ଏତେ ସରସା ॥୦॥
ସପନ ନଥିଲେ ଜୀବନ ନାହିଁ
ଜୀବନ ନଥିଲେ ସପନ
ଖୋଲା ଆଖିରେ ଅଥବା ନିଦରେ
ସପନ ହିଁ ଖାଲି ସପନ
ନିଦ ଆସେନାହିଁ ନପାଏ ଯେବେ
ସପନର ହାତ ଆଉଁଶା ॥୧॥
ସୂରୁଯ ନଥିଲେ ସକାଳ ନାହିଁ
ସକାଳ ନଥିଲେ ସୂରୁଯ
ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବୁଣି ଦିଅଇ
ସାତରଂଗେ ସେ ତ ମୁରୁଜ
ପାଣି ବାଷ୍ପ ହୋଇ ନଉଠେ ଯେବେ
ହୁଏନାହିଁ ଜମା ବରଷା ॥୨॥

 

ଜୀବନ ଓଡିଆ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..