Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ
★★★★★

© Sridhar Patnaik

Comedy

1 Minutes   6.8K    4


Content Ranking

।। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ।।

ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ

କୁହ ତେବେ ମୋର ଭୁଲ ବା କ'ଣ;

ଉଗ୍ର ଅଭିମାନ ନା ସରଳିଆପଣ !

ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପିତା ମୋର ପୁତ୍ର ପ୍ରେମେ ଅନ୍ଧ

ଶକୁନିର ମାୟାଜାଲେ ମୁଁ ସାଜେ କ୍ରୀଡନକ,

ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ହୃଦୟ ମୋ ନାନା ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖେ ;

କୁହ ତେବେ ଏଥିରେ ବା ଭୁଲ ଅଛି କ'ଣ !!

ସତ କୁହ ତୁମେ

କିଏ ବା ସାଜୁନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ;

ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ପାଉଛ ସମ୍ମାନ,

କି କାରଣେ ଏକା ମୁହିଁ ପାଏ ଅପମାନ,

ଅଭିଶପ୍ତେ ଜୀଉଁଥିବି ବାକି ମୋ ଜୀବନ,

କୁହ ତେବେ ଏଥିରେ ବା ଭୁଲ ଅଛି କ'ଣ !!!

-ଶ୍ରୀଧର

ମୁଖା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..