Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବସୁଧା
ବସୁଧା
★★★★★

© Hrushikesh Satpathy

Others

1 Minutes   1.1K    2


Content Ranking

ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୁହରେ ରୁଦ୍ଧଶ୍ଵାସ ଧରିତ୍ରୀ

ମଣିଷର ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣତା

କରେ ତାକୁ ଜରଜିର୍ଣ୍ଣ,

ଅର୍ଦ୍ଧଅଚେତନ,

ତଥାପି....... ନିିିିବୃୃୃତ ନୁହେଁ

ମଣିଷର ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁ

ମଣିଷର ସସ୍ଥାପନ ପାଇଁ।

ପୁୁୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି କାମ୍ୟ

ସର୍ବଦା ସର୍ବଂସହା ।

ଧନ୍ୟଲୋ ବସୁଧା !

ସହନଶୀଳତାର ଉର୍ଦ୍ଧରେ।

ମୁଁ ଛାର ମାନବ

ବୁୁଝି କି ପାରିବିି 

ତୋ ସେ ନିର୍ବାକ ବେଦନା ...

ମଣିଷ ବସୁଧା ବେଦନା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..