Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସଂଳାପ-୭୮,
ସଂଳାପ-୭୮,
★★★★★

© Ram Prasad Bisoi

Others

1 Minutes   6.8K    3


Content Ranking

ସଂଳାପ-୭୮,
 
ବହୁତ ଦୂର 
ଏମିତି କେତେ ଦୂର ଯେ
ଯାଇଛ ଚାଲି,
ଦୂର ଦିଗନ୍ତ ସେପାରି
ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ତ ନୁହେଁ,
ଖାଲି
ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ
ବଢାଇବା ବାକି ଅଛି,
ନୀରବତା ତୁମ ଯେ
ଅସହ୍ୟ,
ଅସହାୟତା 
କେବେ ହୁଏ ନି  ପାଦର ବନ୍ଧନ,
ବାହାନା 
ଆଉ କେତେ ଦିନ---!
©®କାଶ୍ୟପ,ରାୟଗଡା ।
 
 
 
 

ସଂଳାପ-୭୮

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..