Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୩୪
ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୩୪
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   13.9K    4


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା-୧୩୪

ଜୀବନ ନିବିଡ ବନ୍ଧୁଟିଏ ପରି
            କାହା ସାଥେ ହୁଏ ସଂପର୍କିତ
ପୁଣି କେବେ ସିଏ ହାତ ଛାଡିଦେଇ
            ହୃଦୟକୁ କରେ ଆଲୋଡିତ ॥୦॥

କେବେ ଆନନ୍ଦ, କେବେ ବିଷାଦ
            ଜୀବନ ତ ବାଣ୍ଟିଚାଲିଥାଏ
କେବେ ନିଜର, କେବେ ସେ ପର
            ଜୀବନକୁ ଭରସା ନଥାଏ
ବିଷାଦ ପାଚେରି  ଭାଙ୍ଗିଯାଇହୁଏ
            ଆନନ୍ଦ ଲହରି ଉଦ୍ବେଳିତ ॥୧॥

କେବେ ମିଳନ, କେବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
            ଜୀବନର ଖାଣ୍ଟି ସତ ଇଏ
କେବେ ନିଷ୍ପାପ, କେବେ ସେ ପାପ
            ଜୀବନର ବଦନାମ ହୁଏ
ବିଚ୍ଛେଦ ପରବ ସରିଯାଇ ପୁଣି
            ମିଳନର ହୁଏ ଶଙ୍ଖନାଦ ॥୨॥

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..