Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସମୟ
ସମୟ
★★★★★

© Pramila Sahoo

Abstract Others

1 Minutes   6.5K    7


Content Ranking

ସମୟ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ

ସବୁବେଳେ ନିଜ ପଥଗାମୀ

କେବେ ସେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହେଁ ନାହିଁ

ଯେମିତି ଗଛରୁ ପତ୍ର ଗଲେ ଝଡି

ସେମିତି ପରା ଏଇ ଜୀବନ

ଥରେ ଗଲେ ଚାଲି ଆଉ ସେ ଫେରେ ନାହିଁ

କାହା ବିଶ୍ୱାସ ସହ ନ ଖେଳ

ଜୀବନ ତ ଦୁଇ ଦିନର

ଏବେ ବୟସ ଅଛି କରିଯାଉଚ ଅନ୍ୟାୟ

ପରେ ଭାବିଲେ ନଥିବ ଆଉ ସମୟ

ଅନୁତାପ ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବ ପ୍ରତିଦିନ

ଏବେ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସଜାଡି ନିଅ

ପରିଣତ ବୟସ ଜୀବନ ହେବ ସୁଖମୟ......

ସମୟ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..