Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସଂଳାପ-୮୪*
ସଂଳାପ-୮୪*
★★★★★

© Ram Prasad Bisoi

Others

1 Minutes   6.3K    5


Content Ranking

ସଂଳାପ-୮୪*
 
ବର୍ଷା----ଅବୁଝା ତୁମେ,
ଘଡଘଡି ଆସନ୍ନ ପୂର୍ବ 
ବିକଟ ଚିତ୍କାର ପଠାଇ ଦିଏ,
ପାହାଡର ଛାତି,
ବିଜୁଳି 
ଜାଳି ଦିଏ ସବୁଜିମାର ସ୍ବପ୍ନ,
ଭିଜା ପର ପକ୍ଷୀ ମନ 
ଖୋଜେ 
ଆଶ୍ରୟ ଘନବୁଦା ଆଢୁଆଳେ,
ଭିଜା ମାଟି ମିଳନ ରାଗେ
ମହକି ଉଠେ ଲୁଣିଆ ସମୁଦ୍ର ଗନ୍ଧେ,
ଝରକା ଅନ୍ତରାଳେ,
କବିପ୍ରାଣ 
ଖୋଜିଚାଲେ ରାଗ ମିଶ୍ର-------!
ବୁଝି ହୁଏନା,
ବର୍ଷା-ତୁମ ଧ୍ୱନି,ମୂର୍ଚ୍ଛନା 
ଅବା 
ସଙ୍ଗୀତ ରାଗ 
ସନ୍ଦିହାନ
ସିନ୍ଧୁଭୈରବୀ ତାଳ,
ମଦାଳସା ଛନ୍ଦେ, ବିରହ ମନେ ଭରେ 
ରାଗ ମହ୍ଲାର,
କୋକିଳ ତାନ 
ଚିଂ ଚାଂ ଚେଇଁ ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାରର
ରାଗ ରାବଳି ବି 
ଅବୁଝା ହୋଇ ଯାଏ,
ଝର ,ଝର ,ଟପ ଟାପ୍
ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ପତ୍ରରୁ ଝରି ପଡ଼
ମାଟିର ସ୍ପର୍ଶକାତର ବର୍ଷା
ଅବୁଝା ତୁମେ--------!!
 
©®କାଶ୍ୟପ,ରାୟଗଡା ।

ସଂଳାପ-୮୪*

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..