Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା - ୨୦୯
ଜୀବନ ଗୀତା - ୨୦୯
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   14.1K    4


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା - ୨୦୯
 
ଗୀତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ
 
ଜୀବନର ସିଦ୍ଧି, ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧି
                    ସବୁ ତ ତାହାର କର୍ମ
ସତପଥେ ଯିଏ କର୍ମ କରୁଥାଏ
                    ସାଥେ ତା'ର ଥାଏ ଧର୍ମ ॥୦॥
 
ମଣିଷପଣିଆ ନଥାଏ ଯାହାର
                    ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଆଚରଣ କରେ
ସେପରି ମଣିଷ ଉନ୍ନତି ପଥରେ
                    କେବେହେଲେ ଆଗେଇ ନପାରେ
ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଅବୋଧ୍ୟ
                    ବୁଝି ନଥାଏ ତା ମର୍ମ ॥୧॥
 
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ
                    ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନୁହେଁ ବେଶୀ ଦୂର
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନକରି ଠକୁଥାଏ ଯିଏ
                    ତା ପାଇଁକି ସେ ତ ବହୁଦୂର
କର୍ମବୀର ପାଇଁ ଧର୍ମ ପାଲଟଇ
                    ଅଦୄଶ୍ୟ ଅଭେଦ୍ୟ ବର୍ମ ॥୨॥
 
*****

ଜୀବନ ଗୀତା - ୨୦୯

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..