Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୦୭
ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୦୭
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   13.1K    1


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୦୭ 

ଜୀବନ ବାଢି ଦିଏନି କେବେ
ସୁନାଥାଳି ସଜେଇ
ସାତସୂରେ ଗୀତଗାଇ ମନ
ଦିଏନାହିଁ ମଜେଇ ॥୦॥

ନିଜବାଟ ନିଜେ ଖୋଜି
ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ
ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲେ ବି ନିଜେ
ଉଠିବାକୁ ହୁଏ
ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପଛରେ ପଡିଲେ
ହାତଧରି କେହି କେବେହେଲେ
ଦିଏ ନାହିଁ ଜିତେଇ ॥୧॥

ସମୟର ସାଥେସାଥେ
ଧାଇଁବାକୁ ହୁଏ
ପାଦେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲେ
ରକ୍ତ ଝରିଯାଏ
ଦୁଇଦଣ୍ଡ ବସି ପାଦକୁ ଆଉଁସି
ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଧାଏଁ ପୁଣି
ଆଖିନିଦ ହଜେଇ ॥୨॥

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..