Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ନିରେଖି ଚାହାଁ
ନିରେଖି ଚାହାଁ
★★★★★

© Bhakta Malla

Inspirational

1 Minutes   6.9K    6


Content Ranking

ନିରେଖି ଚାହାଁରେ ମନ

ନିରେଖି ଚାହାଁ -

ନିଜ ପରି କିଏ ତୋତେ

ଘୁରାଉଛି ଅକ୍ଷ ପଥେ -

ଦେଖାଇ ରାହା ।

ରେ ମନ ! ନିରେଖି ଚାହାଁ ।

ଶୂନ୍ୟରୁ ଜନମ ତୋର

ଶୂନ୍ୟେ ବିଲୟ -

ଧନ୍ୟ ତୋ ମାନବ ଜନ୍ମ

ମାନବ ଦେହ,

ଏ ଦେହ ଛାଡିଲେ କେହି

ନ ହେବେ ସାହା -

ରେ ମନ ! ନିରେଖି ଚାହାଁ ।

ପାପ ପୂଣ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ

କର୍ମ ଅକର୍ମ -

ବାଛୁ ସିନା ଜଗତରେ

ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ,

ଭେଦା ଭେଦ ତୁଟି ଗଲେ

ମିଳିବ ରାହା -

ରେ ମନ ! ନିରେଖି ଚାହାଁ ।

ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ

ଭକ୍ତ ଚରଣ ମଲ୍ଲ ।

ମନ ଅକ୍ଷ ଶୂନ୍ୟ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..