Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରାପ୍ତି
ପ୍ରାପ୍ତି
★★★★★

© Biswa Bharati Dash

Others

1 Minutes   6.9K    13


Content Ranking


ସବୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିସିକ୍ତା ହୋଇ

ପୂଣ୍ୟର ଜଳରେ ସିଞ୍ଚିତ ହୋଇ

ସିନ୍ଥିରେ ସୁନ୍ଥାଏ ସିନ୍ଦୂର ନାଇ

କୁଣ୍ଡଳ ନୋଥକୁ ସାଦରେ ନାଇ

ଆଖିରେ କଜ୍ଜ୍ବଳ ଗାରକୁ ନେଇ

ଓଠର ଲାଲିମା ସାଥିରେ ନେଇ

ହାତରେ ମୁଠାଏ କାଚକୁ ନାଇ

ପାଦରେ ପାଉଁଜି ବେଡିକୁ ନାଇ

ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ କାଟିବା ପାଇଁ

ଗଳାରେ କଳାର ମୋତିକୁ ପାଇ

ଦଶ ଦିଶ ଅଗ୍ନି ସାକ୍ଷୀକୁ ଚାହିଁ

ଆସିଥିଲି ଯେବେ ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁ

ଆଖିରେ ଥିଲା ମୋ ସାତ ସପନ

ମୁଣ୍ଡ ଛୁଉଁ ଥିଲା ଉଚ୍ଚା ମଥାନ

କାନେ ବାଜୁଥିଲା ସେନେହ ଭାଷା ||


ଓଠୁ ଝରୁଥିଲା ମିଠା ପରଷା

ହାତପାଦ ମୋର ବାନ୍ଧଇ ସିନ୍ଧୁ

କପାଳେ ଚମକେ ସିନ୍ଦୂର ବିନ୍ଦୁ

ଦେହେ ଭରିଥିଲା ତୁମରି ବାସ

ଭୋଗିବାର ଥିଲା କେତେ ରାହାସ

ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରେ ବୁଡ଼ ମାରିଲି

ଭାବିଲି ଏ ଜନ୍ମୁ ମୋକ୍ଷ ପାଇଲି

ସଂସାର ସୁଅରେ ଝାସ ଯେ ଦେଲି

ଅପ୍ରାପ୍ତିରେ ସର୍ବହରା ହିଁ ହେଲି

ହଜିଗଲା ପରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭେ

ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ହରାନ୍ତି ସର୍ବେ

ଦେହ ମନର ଏ ନୀରବ ଭାଷା

ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୁଅ ଏକହିଁ ଆଶା

ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଯେ ନ ମିଳେ ସ୍ବର୍ଗ

ନାରୀ ଜୀବନେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ .......||


ପ୍ରାପ୍ତି ସର୍ବହରା ସଂସାର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..